Salgsbetingelserne (som er godkendt ved oprettelse af en konto) gælder for salg af varer og tjenester på E-cigaret.eu til forbrugere.

Sælger er: E-cigaret Europa
Juridisk navn: Nordic Shopping Group AS
Virksomhedsadresse (Hoved): Parkalleen 13, 3257 Larvik, Norge
Besøgsadresse: Hyacintvej 14, 2300 København S

Køber er: Den person, der er angivet som køber i ordren, og herefter kaldes dig, dig (og tilsvarende udtryk som din eller din bruges).

På E-cigaret.eu kan du købe varer og tjenester direkte fra E-cigaret.eu. For at foretage køb på E-cigaret.eu skal du acceptere vilkårene i denne aftale og følge disse i deres helhed.

Salgsbetingelserne udgør sammen med din ordre og ordrebekræftelse et samlet kontraktgrundlag for købet.

Hvis du er under 18, kan du ikke handle på E-cigaret.eu. Dette skyldes, at E-cigaret.eu sælger varer og tjenester, der ikke er egnede til mindreårige (personer under 18 år). Når du køber varer eller tjenester til personer under 18 år, lukker E-cigaret.eu straks din konto.

E-cigaret Europa opkræver moms for varer.

Forbrugerkøb er reguleret af forbrugerkøbsloven, fortrydelsesloven, markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Hvis du kontakter E-cigaret.eu via e-mail, gemmes din e-mail-forespørgsel og kontaktoplysninger hos os. Hvis du kontakter E-cigaret.eu pr. Telefon, gemmes dit telefonnummer hos os. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne udfylde din forespørgsel og for at kunne kontakte dig, hvis der er behov for opfølgning.

2 Bestilling og aftaleproces

Din ordre er bindende, når ordren er registreret hos os. Vi er også bundet af din ordre, hvis dette ikke afviger fra det, der tilbydes af os i vores onlinebutik, vores markedsføring eller på anden måde. Du har stadig ret til at trække dig tilbage fra købet i henhold til fortrydelsesloven, se yderligere afsnit 6 i aftalen.

E-cigaret.eu er bundet af den pris, der er angivet ved udtjekningen fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

I tilfælde af afvigelser i vores lager, eller hvis en vare er udsolgt, kan din ordre eller dele af den blive annulleret. I en sådan situation vil du blive underrettet om dette, eventuelt sammen med oplysninger om, hvad vi kan tilbyde i stedet.

E-cigaret.eu sender en ordrebekræftelse, når ordren er afgivet. Sælgeren skal derefter underrette dig, hvis noget er udsolgt.

3 Priser
Alle priser inkluderer moms. De samlede omkostninger ved købet vises inden færdiggørelsen af ​​en ordre og inkluderer alle udgifter i forbindelse med købet såsom udgifter til porto, forsendelse, emballage osv.

Ved køb af varer fra E-cigaret.eu til levering til steder, hvor moms ikke skal betales, er priserne stadig inklusive moms, som muligvis skal refunderes bagefter.

Priserne ændrer sig konstant, og vi forbeholder os ret til at ændre priser indtil afslutningen af ​​hvert enkelt køb som følge af ændrede priser fra vores leverandører eller valutaændringer.

4 Betaling
Købsprisen kan efter eget valg ved kassen afregnes via kreditkort, MobilePay eller med en faktura for udsættelse eller tilbagebetaling. (De forskellige betalingsløsninger har forskellige vilkår og betingelser ud over disse)

I tilfælde af manglende betaling sendes kravet efter forudgående varsel til afhentning.

5 Levering
Alle generelle leveringstider, der er angivet på E-cigaret.eu, skal betragtes som vejledende. Når leveringstid er angivet i antal dage, menes hverdage, og befragterens tid er altid i tillæg. Sælger forbeholder sig ret til at ændre den angivne generelle leveringstid uden yderligere varsel.

Hvis der har været skrive- eller trykfejl af betydelig størrelse fra E-cigaret.eu i reklamer og lignende. og / eller generelt præsentationer i onlinebutikken, der er større end 10% af den normale detailpris, kan E-cigaret.eu ensidigt slette eller afvise ordrer. Sådanne fejl skal dog rettes inden for en rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

Hvis leveringen af ​​produkterne er forsinket, vil E-cigaret.eu give dig information, så snart vi har kendskab til det, sammen med oplysninger om og muligvis, hvornår levering kan finde sted, eller hvis produktet (erne) er udsolgt.

Hvis levering er forsinket, har du ret til at annullere købet. I tilfælde af annullering af købet på grund af forsinket levering tilbagebetaler vi købsprisen inden for 14 dage. Refusionen af ​​købsprisen sker ved hjælp af samme betalingsmiddel, som du brugte ved bestilling.

Levering af produkterne sker på den måde, på stedet og på eller inden for den aftalte tid (se punkt 1 og 2 ovenfor). E-cigaret.eu er ansvarlig for produkterne, indtil de overtages af dig, dvs. når du har modtaget produkterne i din besiddelse.

Når du har modtaget produkterne, skal du, så snart du har mulighed for, kontrollere, om leveringen er i overensstemmelse med forsendelsesbekræftelsen. Kontroller, om produkterne er blevet beskadiget under transporten, eller om produkterne ellers har mangler eller mangler. Hvis der under forsendelsen er sket forsendelsen, eller hvad du har modtaget ikke stemmer overens med det, du har bestilt, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Pas på emballage og produkt, indtil sagen er behandlet, og du har modtaget feedback fra os.

Prisændringer, der opstår efter bestillingstidspunktet, har ikke tilbagevirkende kraft.

Brugsanvisning vil blive inkluderet eller tilgængelig på producentens websted.

6 Fortrydelsesret
Fortrydelsesloven giver dig ret til at annullere dit køb. Fortrydelsesretten gælder for varer og visse tjenester (se undtagelser i sidste afsnit). Fortrydelsesretten forudsætter, at du underretter Sælger om leveringen senest 14 dage efter modtagelse af leveringen (fortrydelsesperiode).

Kontakt og informer om, at du vil bruge fortrydelsesretten. Vi kan kontaktes på info@ecigaret.eu.

For at fortrydelsesretten kan håndhæves, skal produktet returneres til sælgeren af ​​produktet i omtrent samme mængde og stand som du modtog det. Hvis du bruger eller undersøger varen (e) på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion, og dette resulterer i, at varen reduceres i værdi, kan sælgeren trække et beløb svarende til reduktionen i værdi i købsprisen, der skal refunderes.

Alle produkter skal returneres til sælgeren inden for en rimelig tid ved brug af fortrydelsesretten.

Køber bærer risikoen for at transportere varen tilbage til Sælger.

Sælgeren er forpligtet til at betale tilbage til dig, hvad du har betalt, inklusive porto for forsendelsen, ekspeditionsgebyr, toldgebyrer, opkrævningsgebyr osv. Dette gælder kun, når hele købet returneres. Hvis du udtrykkeligt har valgt en særlig forsendelse ud over, hvad der er nødvendigt for at sende varen, skal dette betales af dig.

Refusion finder sted inden for 14 dage efter, at Sælger har modtaget meddelelsen om annullering, men stadig ikke før 2 dage efter, at Sælger har modtaget returneringen fra dig, eller dokumentation fra dig om, at du har sendt returneringen tilbage til Sælgeren.

Produktet sendes tilbage til sælgeren i originalemballagen sammen med en udfyldt fortrydelsesret. Returneringen skal ske til sælgeren i overensstemmelse med de gældende vilkår.

Refusionen af ​​købsprisen sker med samme betalingsmiddel som du brugte ved bestilling, medmindre andet er aftalt, eller der er hindringer for tilbagebetaling ved hjælp af betalingsmetoden.

Yderligere oplysninger om, hvordan man udøver fortrydelsesretten, kan findes i fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer varer:

Elementer, der bruges i fysisk kontakt med munden eller genstande, vi ser, bruges mere end nødvendigt.

7 Forsinket levering
Hvis Sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen, og dette ikke skyldes dig eller omstændigheder fra din side, kan du i henhold til reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 5 tilbageholde købspris, opfyldelse af krav, opsige aftalen eller kræve erstatning fra sælger.

I tilfælde af forsinkelse skal krav rettes til sælgeren inden for en rimelig tid.

8 Klager og garanti
Hvis der opdages en fejl eller mangel, skal du inden for en rimelig tid efter, at du har opdaget eller burde have opdaget den, underrette sælgeren om, at du vil påberåbe sig manglen (klage). Fristen for at klage er dog ikke mindre end to måneder fra det tidspunkt, du opdagede manglen. Klager skal under alle omstændigheder fremsættes senest to år efter, at du overtog varen. Hvis produktet eller dele af det under normal brug er beregnet til at vare betydeligt længere, er den sidste frist for reklame fem år. Hvis du ikke klager i tide, går retten til at kræve manglen tabt.

Hvis der er en fejl i varen, og dette ikke skyldes dig eller omstændigheder fra din side, og du har klaget inden for de nævnte frister, kan du i overensstemmelse med reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 6:

tilbageholde hele eller en del af købsprisen (hvis den ikke allerede er betalt)
under visse omstændigheder vælge mellem korrektion eller genlevering
under visse betingelser kræver prisnedsættelser
på visse betingelser kræve erstatning
kræve annullering, hvis manglen ikke er ubetydelig (det er normalt en forudsætning for annullering, at varen returneres i samme stand og mængde, jf. forbrugerkøbsloven)
Hvis der ikke er nogen fejl, kan sælgeren kun kræve betaling for inspektioner, der har været nødvendige for at afgøre, om der er en fejl, og betaling for reparation af varen, hvis vi har gjort dig udtrykkeligt opmærksom på, at du skal dække sådanne omkostninger, forbrugeren Købslovens.

Hvis du på eget initiativ gennemfører foranstaltninger til afhjælpning af manglen ud over det, der måtte være aftalt med Sælgeren, betaler Sælgeren ikke disse udgifter.

Sælger forbeholder sig ret til at afvise en klage, hvis det viser sig, at varen ikke har nogen mangel i henhold til gældende forbrugerlovgivning.

Sælger kan reparere en vare 2 gange for den samme fejl. I tilfælde af den samme fejl 3 gange kan køberen kræve refusion. Beløbet refunderes inden for 14 dage.

Sælgeren er ansvarlig for returforsendelse for godkendte klager.

Hvis du beder os om at slette din kundekonto, slettes al købshistorik også. Det er vigtigt, at du tager hånd om kvitteringer for dine indkøb i forbindelse med eventuelle fremtidige klager. Uden kvittering kan en garanti / klage ikke bruges. Hvis der efter sletning af en kundekonto skulle være behov for at returnere varen til os i forbindelse med en klage, skal der oprettes en ny kundekonto, så vi kan få mulighed for at håndtere klagen.

9 Betaling med kort
I princippet forpligter vi os ikke til at gemme kortnumre ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre effektiv håndtering af eventuelle problemer med debitering, annullering af reservation og kredit.

For at gøre det nemmere at handle hos os næste gang kan du, når du betaler i kassen, vælge at gemme dine kortoplysninger sikkert hos os. Det er vigtigt, at du logger ud af din kundekonto, når du har lukket handlen. Du er ansvarlig for ikke at dele dit brugernavn og din adgangskode med andre.

10 Fortrolighedspolitik
Ved at acceptere vores salgsbetingelser giver du også dit samtykke til at gemme og behandle dine personlige oplysninger.

Hvis du vælger at skrive en produkt- eller partneranmeldelse, vil gennemgangen og det navn, du vælger at bruge, blive synliggjort for andre kunder. Behandlingen af ​​data vedrørende omtale af en partner reguleres gennem en databehandleraftale (DPA), hvor E-cigaret.eu er ansvarlig for behandlingen.

11 Personalisering og profilering
Ved at acceptere salgsbetingelserne og blive kunde hos E-cigaret.eu accepterer du, at vi personaliserer indholdet på hjemmesiden baseret på dine bevægelser og historie, og at dataene bruges til at placere dig i en interessegruppe, så du modtager relevant markedsføring på eksterne websider.

Vi gør dette ved hjælp af eksterne og interne cookies og systemer, blandt andet ved at analysere oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, hvilke produkter du ser på, hvad du har købt, og hvad du er interesseret i.

12 Kundens pligter
Den person, der er registreret som kunde hos E-cigaret.eu, er ansvarlig for betaling af de tjenester, der leveres af E-cigaret.eu i overensstemmelse med disse vilkår. Ansvaret inkluderer også andres brug af kundens adgang, herunder uautoriseret brug, så længe det ikke kan påvises, at uautoriseret brug muliggøres ved uagtsomhed fra E-cigaret.eu. Du som kunde er også ansvarlig for at sikre, at oplysningerne på din konto er korrekte. Disse oplysninger kan administreres på “min side”. Ændringer af navnet skal foretages ved at kontakte vores kundecenter.

13 Ekstraordinære forhold
Sælgeren er kun ansvarlig for værditab for varen, hvis der er bevist fejl eller mangler. Dette gælder dog ikke, hvis vi beviser, at manglen skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, og som vi med rimelighed ikke kunne forventes at undgå eller overvinde konsekvenserne af.

Sælgeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Sælgers side.

I tilfælde af forbrugerkøb kan vilkårene ikke være dårligere end lovens vilkår, jf. Pkt. Lov om forbrugerkøb.

14 Ændring af vilkårene
Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår, herunder som følge af ændringer i lovgivningen.

15 Force majeure
Bliver vi forhindret i at levere eller foretage obligatorisk levering, eller bliver en sådan leveringsforpligtelse urimeligt byrdefuld som følge af en arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke kan kontrollere den, såsom i tilfælde af brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær værnepligt af samme omfang; rekvisitioner, beslaglæggelser, valutabegrænsninger, optøjer og optøjer, mangel på transportmidler, generel mangel på varer, reduktioner i forsyningen af ​​brændstof samt mangler eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører eller producenter som som følge af sådanne omstændigheder, der er nævnt i dette afsnit, er Sælgere fritaget for alt andet ansvar end i tilfælde af klage og krediterer det til den mangelfulde vares tilknyttede købspris.

16 Tvister og lovvalg
Tvister i forbindelse med vilkårene og tilhørende bestemmelser samt tvister, der ellers vedrører handel på E-cigaret.eu, følger dansk lov og tilhører de almindelige tvistbilæggelsesorganer og domstole.

Hvis du vil klage over et produkt eller en tjeneste købt hos os, kan du indsende en klage til Forbrugerrådet eller via EU’s online platform til tvistbilæggelse (ODR-portal). Forbrugerrådet er et statsligt administrativt organ, der guider forbrugere og mæglere i tvister mellem forbrugere og virksomheder.

Sidst opdateret 16.02.2021